Đăng ký | Đăng Nhập Thành Viên

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

kinh doanh thông minh

  • Kinh Doanh Thông Minh

    Bạn đã tìm hiểu và yêu thích những giá trị do kinh doanh bán hàng trực tiếp theo mạng lưới (Network Marketing) đem đến. Bạn rất muốn thành công với ý tưởng nhà tiêu dùng, tuy nhiên bạn đang còn băn khoăn với những vấn đề:- Mất quá nhiều thời gian và công sức cho hệ thống mạng lưới, mà nó vẫn không phát triển- Không mở rộng được mạng lưới khách hàng, nhà tiêu dùng và không có đủ thu nhập- Gặp quá nhiều lời từ chối và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương

 mail  instagram  facebook2 telegram 5555 app_1  app_1 20150827110756_dathongbao