Đăng ký | Đăng Nhập Thành Viên

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

người tiêu dùng

  • Người Tiêu Dùng

    Ngày nay với tốc độ phát triển của Internet, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh doanh online, dịch vụ giao hàng, dịch vụ thanh toán .... đã làm cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với sự phát triển này đã tạo cho nhà sản xuất một cơ hội bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng thay vì phải thông qua các trung gian mua bán gồm: Tổng đại lý, Đại lý, điểm bán lẻ.

 mail  instagram  facebook2 telegram 5555 app_1  app_1 20150827110756_dathongbao